Assertiviteit

assertief

 

Hoe vaak zeg je “sorry”, terwijl je helemaal niets verkeerd hebt gedaan? Zeg je soms ja, terwijl je eigenlijk nee wilde zeggen, Of verzin je een smoes om ergens onderuit te komen? Of reageer je wel eens kattig op een verzoek? En houd je altijd rekening met de belangen en gevoelens van een ander in het behalen van je eigen doelen?

Assertiviteit is het uiten van je gedachten, gevoelens en mening op een directe, eerlijke en gepaste wijze. Je komt op voor je eigen belangen op een manier die past bij de situatie en die zowel respectvol is naar jezelf als naar de ander.

Resultaat van deze coaching:

  • Je voelt je  sterker in het contact met anderen.
  • Je krijgt meer controle over de gedachten die je belemmeren.
  • Je presenteert je mening duidelijk en overtuigend.
  • Je geeft sneller en krachtiger aan wat je wel en niet wilt.
  • Je pakt problemen en meningsverschillen aan in plaats van ze uit de weg te gaan.
  • Je neemt eerder initiatief en toont sneller betrokkenheid naar andere. 

Assertiviteitstraining zal voornamelijk in kleine groepjes plaats vinden om het maximale effect te bereiken en van elkaar te kunnen  leren.

Volg je hart dat klopt altijd