Coaching

Op vele fronten kunnen mensen geconfronteerd worden met situaties die als belastend ervaren worden. Kiezen voor personal coaching betekent investeren in jezelf. Dat betekent weer op zoek gaan naar je eigen`verborgen`kracht en daarmee los komen van afhankelijkheid  van anderen. Weer verantwoordelijk voor je eigen daden durven en willen zijn. Het woord faalangst schrappen uit je woordenboek.

 verandering

Coachen helpt je:

  • nieuwe uitdagende doelen te vinden;
  • de weg erheen in kaart te brengen;
  • nieuwe vaardigheden te leren kennen en toepassen;
  • door aan te moedigen daadwerkelijke je doelen te bereiken; en bij te sturen daar waar nodig is.
  • modellen te zoeken waarvan je zou kunnen leren
  • literatuur te vinden die inzichten verhelderen
  • te experimenteren met nieuw gewenst gedrag in veilige oefensituaties.

De  coachingsgesprekken vinden plaats in een  1 op 1 setting.

 

Volg je hart dat klopt altijd