Hulp bij het tot stand komen van een passievolle pitch met een…. succesvol eindresultaat

Onlangs werd ik weer benaderd  om een cliënt te helpen bij de voorbereiding van een pitch. Het betrof dit maal een presentatie  voor vrouwelijke ondernemers van diverse bedrijfstakken. Gedurende dit proces werd weer eens te meer duidelijk dat  een precieze afstemming op de persoon qua inhoud en setting van groot belang is voor het resultaat.

Samen liepen we de  vijf stappen door die als basis kunnen dienen voor een goede bedrijfspresentatie in drie minuten. Een pitch of presentatie staat of valt met de voorbereiding en de mate waarin je van de diverse bedrijfsonderdelen op  de hoogte bent.

1.   Waarom ben ik dit bedrijf begonnen? Deel je droom, je passie.

2.   Start met het vertellen van een persoonlijk anekdote, verwant aan het  doel van je onderneming.

3. Presenteer op een passende wijze, die past bij je doelgroep.

4. Ben vooral tot he point, want ook hier geldt:” less is more`. Toon je oplossingsgericht op een overtuigende wijze.

5. Zorg voor een vervolg. Dat kan door het uitdelen van een hand-out met meer gedetailleerde informatie of door in het kort de follow up van deze droom toe te lichten.

ppc2

Met dit gegeven gingen we aan de slag.

In de uren die volgden werd geworsteld met de drang om te verdrinken in de inhoud en alle ins en outs te willen vertellen. Na een eerste  maal de stofkam er door gehaald te hebben  kwamen we tot een inkrimping van de informatie en een meer uitgebreide toelichting van de andere bedrijfsgebieden; zoals netwerken, samenwerken, financiën en wetenschappelijk onderbouwen.

ppc3Na het rangschikken van de prioriteiten werd een begin gemaakt met de PowerPointpresentatie. Dus plaatjes zoeken.

Na wat heen en weer gemail met steeds weer kleine aanpassingen was de presentatie klaar. Als afsluiting een hand-out met de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek.

Nu nog een outfit waar je je goed in voelt, want dat is een niet onbelangrijk deel van je totale presentatie.

Zo ben je er klaar voor om op te gaan voor de verkiezingen van de ondernemer van het jaar 2017.