Categorie archief: Nieuws

Hulp bij het tot stand komen van een passievolle pitch met een…. succesvol eindresultaat

Onlangs werd ik weer benaderd  om een cliënt te helpen bij de voorbereiding van een pitch. Het betrof dit maal een presentatie  voor vrouwelijke ondernemers van diverse bedrijfstakken. Gedurende dit proces werd weer eens te meer duidelijk dat  een precieze afstemming op de persoon qua inhoud en setting van groot belang is voor het resultaat.

Samen liepen we de  vijf stappen door die als basis kunnen dienen voor een goede bedrijfspresentatie in drie minuten. Een pitch of presentatie staat of valt met de voorbereiding en de mate waarin je van de diverse bedrijfsonderdelen op  de hoogte bent.

1.   Waarom ben ik dit bedrijf begonnen? Deel je droom, je passie.

2.   Start met het vertellen van een persoonlijk anekdote, verwant aan het  doel van je onderneming.

3. Presenteer op een passende wijze, die past bij je doelgroep.

4. Ben vooral tot he point, want ook hier geldt:” less is more`. Toon je oplossingsgericht op een overtuigende wijze.

5. Zorg voor een vervolg. Dat kan door het uitdelen van een hand-out met meer gedetailleerde informatie of door in het kort de follow up van deze droom toe te lichten.

ppc2

Met dit gegeven gingen we aan de slag.

In de uren die volgden werd geworsteld met de drang om te verdrinken in de inhoud en alle ins en outs te willen vertellen. Na een eerste  maal de stofkam er door gehaald te hebben  kwamen we tot een inkrimping van de informatie en een meer uitgebreide toelichting van de andere bedrijfsgebieden; zoals netwerken, samenwerken, financiën en wetenschappelijk onderbouwen.

ppc3Na het rangschikken van de prioriteiten werd een begin gemaakt met de PowerPointpresentatie. Dus plaatjes zoeken.

Na wat heen en weer gemail met steeds weer kleine aanpassingen was de presentatie klaar. Als afsluiting een hand-out met de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek.

Nu nog een outfit waar je je goed in voelt, want dat is een niet onbelangrijk deel van je totale presentatie.

Zo ben je er klaar voor om op te gaan voor de verkiezingen van de ondernemer van het jaar 2017.

 

 

 

OM VAN BAAN TE VERANDEREN HEB JE MOED NODIG (2)

4 grote fouten die ervoor zorgen dat je geen stappen zet en maar blijft zitten waar je zit.
Vandaag deel 2. De tweede fout die je kunt maken.

Wil je van baan veranderen, dan moet je niet afwachten tot het er de tijd voor is

Als de pijn niet heel erg groot is, zul je als je afwacht niet gauw in beweging komen.

Want wanneer zijn de omstandigheden ideaal om daadwerkelijk stappen te zetten en de sprong te wagen?

Als je een financiële buffer hebt opgebouwd of als je misschien gebruik kunt maken van bijzondere regelingen in verband met een reorganisatie?

Maar als je daarop moet wachten, terwijl je er eigenlijk echt aan toe bent om te veranderen van baan?

Afwachten tot het er de tijd voor is, is niet de oplossing. Want wanneer het echt het goede moment is, dat weet je maar nooit. Bovendien kun je meestal niet inschatten, wanneer dat mogelijk goede moment gaat komen.

Om van baan te veranderen heb je moed nodig (1)

4 grote fouten die ervoor zorgen dat je geen stappen zet en maar blijft zitten waar je zit.

Vandaag deel I : De eerste fout die je kunt maken.

“Velen van ons hebben allerlei cursussen gevolgd met  prima adviezen en waardevolle inzichten. Het bijgevoegde  cursusmateriaal biedt vaak aanknopingspunten om met jezelf aan de slag te gaan. Vaak gunnen we onszelf de tijd niet en maken het onszelf gemakkelijk om niet voor verandering te kiezen en  de opgedane inzichten te concretiseren.

Zo ook Riny, Ze wilde graag van baan veranderen, maar een echte noodzaak was er niet en om dan toch voor de verandering te gaan vraagt “lef”. Het  is veel gemakkelijker om maar te blijven zitten waar je zit, ook al zit je helemaal niet helemaal lekker in je werk.

Wist je dat veel werknemers vastzitten in hun baan en daar ongelukkig zijn? Maar uit angst, geen keuze voor ander werk durven maken?

En wist je dat uit een onderzoek onder ruim drieduizend werknemers bleek, dat 42 procent van hen onmiddellijk een andere baan gaat zoeken als de economie echt weer aantrekt?

Wachten tot de economie echt weer aantrekt, wachten tot het goede moment; dat is een van de vier grote fouten die je kunt maken als je wilt veranderen van baan. Fouten, die ervoor zorgen dat je geen stappen zet, maar blijft zitten waar je zit.

Zodat je klein blijft en je je niet optimaal kunt ontplooien. Laat staan, dat je plezier hebt in je werk.

Wil je van baan veranderen, dan moet je niet afwachten tot het er de tijd voor is

Als de pijn niet heel erg groot is, zul je als je afwacht niet gauw in beweging komen.

Want wanneer zijn de omstandigheden ideaal om daadwerkelijk stappen te zetten en de sprong te wagen?

change3Als je een financiële buffer hebt opgebouwd of als je misschien gebruik kunt maken van bijzondere regelingen in verband met een reorganisatie?

Maar als je daarop moet wachten, terwijl je er eigenlijk echt aan toe bent om te veranderen van baan?

Afwachten tot het er de tijd voor is, is niet de oplossing. Want wanneer het echt het goede moment is, dat weet je maar nooit. Bovendien kun je meestal niet inschatten, wanneer dat mogelijk goede moment gaat komen

Bel me op 0610094443 of mail naar info@personal-power-coaching.nl voor een oriënterend gesprek.

Ontzorgen

Ik neem graag de zorgen van een werkgever uit handen:

 Een toenemend aantal vrouwen blijft het zelfde aantal uren werken na haar bevalling. Vaak is het vinden van een nieuwe balans niet gemakkelijk

Hoe kan een  kersverse moeder geholpen worden haar balans tussen werk en het moederschap weer te vinden?

Is hier een  lang psychologisch traject voor nodig?

Nee , integendeel. Wat heeft het leven mij hier zelf in geleerd?

Toen mijn zoon van 14 jaar me vroeg om de korte versie van mijn enthousiaste verhalen over mijn werk was dat een shock, maar achteraf een van de beste tips . Het was geen teken van desinteresse maar een wake up call om to the point te zijn. De uitgebreidere versie kan altijd later nog en dan wordt er echt geluisterd.

Wie ben ik?

Mijn naam is Madeleine de Werd en ik werk als mental coach  in mijn bedrijf Personal -Power-Coaching. Deze naam is zo gekozen, omdat ik geloof in de mogelijkheden  die iedereen heeft om weer in zijn kracht te komen .

HART GROOTVolg je hart het klopt altijd

Hoe verliep mijn weg naar het beroep dat ik met veel liefde  nog steeds beoefen?

Ik ben een laatbloeier en ben blij met de weg die ik ben gegaan om mijn talenten en kwaliteiten tot bloei te laten komen. Ik zoek graag  grenzen op en sla, los van de leeftijd die ik heb bereikt, nieuwe wegen in. Zo blijft het leven ontdekken en steeds weer grenzen verleggen.

Specifieke  interesse

Het is te gemakkelijk om te zeggen dat  ik als  trainer geïnteresseerd ben in mensen, Dat is waar, maar het doel mag niet zijn dat ik mensen wil veranderen, maar dat ik een weg vind met cliënt samen  om de basis van bereidheid tot veranderen te ontdekken; hoe klein of hoe groot die eerste stap ook mag zijn.

Welke richting?

Het zou mooi zijn als ik met alle ervaring en levenswijsheid  vrouwen zou kunnen helpen  om een nieuwe balans in hun leven te vinden. Een balans die recht doet aan de diverse rollen die zij als moeder, echtgenoot en werkneemster  op haar weg vindt.

Tot slot:  Ik ben op zoek om nog meer jonge moeders te helpen. Ik wil graag in contact komen met grote of kleine bedrijven of organisaties, die ook in contact willen komen met dit concept.

moeder-met-kind

“Zorgen” voor werkgevers in de zorg

Werkgevers in de zorg.

Hoe kun je jonge moeders steun geven bij het zoeken naar een nieuwe balans werk en privé?

Combineer jij werk en gezin? Dan weet jij precies hoe stressvol dat kan zijn.

Het krijgen van een kind is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een vrouw. Zeker in de eerste periode na het zwangerschapsverlof kan de combinatie van werk en gezin een behoorlijke uitdaging zijn. Hoe ga je om met schuldgevoelens? Hoe stel je prioriteiten en bewaak je ambities? Hoe zorg je voor een evenwichtige rolverdeling tussen jou en je partner?

Laat Personal-Power-Coaching de medewerkers in jouw organisatie helpen weer in hun persoonlijke kracht te komen. Voor meer informatie kijk op mijn website www.Personal-Power-Coaching.nl